Wat is Body Stress Release?

Body Stress Release betekent letterlijk: lichaamsspanning (‘body stress’) loslaten (‘release’).

Iedereen heeft een zekere mate van spanning in het lichaam nodig om te kunnen functioneren. Door rust (zoals slaap en andere vormen van ontspanning) kan het lichaam na overmatige inspanning of belasting weer herstellen. Wanneer dat laatste niet voldoende gebeurt kan door overbelasting spanning in ons lichaam vastgezet worden. Het lichaam gaat zich met automatische reflexen beschermen, waarbij de spieren en ander weefsel aangespannen blijven. De zenuwbanen worden hierdoor onder druk gezet en kunnen minder goed signalen doorgeven aan de hersenen en vice versa.

Omdat daardoor de hersenen niet voldoende signalen krijgen dat er iets mis is in het lichaam, of dat bijvoorbeeld een verkramping of (oude) blessure niet goed meer herstelt, wordt er door het brein geen actie ondernomen om het probleem op te lossen.

De oorzaak van body stress kan fysiek zijn, bijvoorbeeld een verkeerde werkhouding, langdurig zware belasting, een (auto-)ongeluk of valpartij.

Ook kan het lichaam zich gaan wapenen tegen mentale of emotionele overbelasting of stress. Dit kan onder andere het gevolg zijn van te hoge werkdruk, familie- of relatieproblemen of andere emotionele of psychische spanningen.

In sommige gevallen kan ook chemische stress ontstaan door contact met irriterende stoffen, zoals verf, schoonmaak- en/of verzorgingsproducten, of chemische toevoegingen in levensmiddelen, denk hierbij aan allergieën of overbelasting door chemische stoffen.

BSR zet het lichaam aan om deze disbalans te herstellen, zodat het zelfherstellend vermogen van het lichaam zijn werk weer kan doen. De behandeling bestaat uit het lokaliseren van deze vastgezette spierspanning en het toepassen van een release op de plekken waar wij spanning constateren. Een release is een impuls/lichte druk op een van te voren uitgeteste plaats in een specifieke richting, om het lichaam te stimuleren de spanning los te laten.

De techniek is zo mild, dat zij geschikt is voor iedereen: jong of oud, ziek of gezond.

Meer informatie op de website van Body Stress Release Nederland en op Pinterest

Klik hier voor meer informatie over BSR op de landelijke website van Body Stress Release Nederland. Hier vindt u ook een overzicht van practitioners in heel Nederland, verhalen van cliënten, en meer informatie over de BSR-techniek en werkwijze.

Meer over Body Stress Release op Pinterest