Praktische informatie over Body Stress Release

BSR maakt gebruik van een speciale, comfortabele behandelbank. U hoeft hier niet op te klimmen: u gaat tegen de verticaal geplaatste bank staan die daarna in horizontale stand wordt neergelaten. Tijdens de BSR sessie blijft u volledig gekleed en u kunt uw schoenen aanhouden. We vragen u wel om broekriem en/of dikke trui of vest uit te doen.

De eerste behandeling inclusief intake gesprek duurt ongeveer 50 minuten. Tijdens de intake nemen wij de tijd om uw klachten en (medische) voorgeschiedenis te inventariseren. Vervolg-afspraken duren ongeveer 30 minuten. Vanaf het derde consult adviseren wij u steeds over de optimale termijn waarbinnen een vervolgbehandeling plaats zou moeten vinden, afhankelijk van hoe het herstelproces verloopt. Hoe beter het met u gaat, hoe langer de periode tussen twee behandelingen wordt.

Komt u voor de eerste keer, dan wordt een afspraak gemaakt voor 3 behandelingen: dag 1, dag 4 en dag 11 waardoor het proces van herstel in gang wordt gezet. Houd in gedachten dat BSR geen “quick fix” is, maar een herstelproces. Dat vergt soms tijd, en met name in de beginfase is het van belang om dat proces te ondersteunen. De sequentie van 1e, 4e en 11e dag heeft bewezen het meest effectief te zijn. Soms geven wij u na release een eenvoudige oefening mee om dagelijks thuis te doen tussen de behandelingen in.

Een release is altijd op afspraak en die kunt u telefonisch maken. Bij geen gehoor spreekt u uw naam, vraag en telefoonnummer in op voice mail. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Tarieven en vergoedingen zorgverzekeraars

Tarieven per behandeling:

volwassenen   € 55
kinderen t/m 11 jaar   € 45

Voor behandeling op locatie worden extra kosten in rekening gebracht.

N.B. Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch veranderen of annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd. U kunt helaas niet per email afspraken veranderen of annuleren, dit kan alleen telefonisch.

Betalingswijze contant of met pin na iedere consult. U ontvangt een kwitantie via email.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen vergoeden (gedeeltelijk) BSR sessies mits u een aanvullende verzekering hebt. De vergoeding en voorwaarden zijn afhankelijk van de door u gekozen polis.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden Body Stress Release vanuit hun aanvullende verzekering (onder voorbehoud, raadpleeg uw verzekeraar/polis): http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/body-stress-release

Wanneer u begint met Body Stress Release, plannen we allereerst drie behandelingen in binnen 2 weken (zie boven). Na deze serie van 3 behandelingen adviseren we u of, en zo ja in welke frequentie, vervolgafspraken nodig zijn.