Tarieven BSR

Per 1 januari 2022 zijn de tarieven voor een behandeling bij BSR-Voorhout als volgt:

volwassenen   € 60,00
kinderen t/m 10 jaar   € 50,00

N.B. Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch veranderen of annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.

Betalingswijze contant of met pin na ieder consult. U ontvangt een kwitantie via email.

Vergoedingen zorgverzekeraars en andere mogelijkheden

Verschillende verzekeraars vergoeden BSR (gedeeltelijk) mits u een aanvullende verzekering heeft. De hoogte van de vergoeding en voorwaarden zijn afhankelijk van de door u gekozen polis.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden Body Stress Release in 2022 vanuit hun aanvullende pakket (onder voorbehoud: raadpleeg ook uw verzekeraar of polis): zorgwijzer

Veel bedrijven en organisaties stellen een persoonlijk budget beschikbaar om gezondheid en welzijn bij medewerkers te stimuleren. Vaak is het mogelijk om dit in overleg aan te wenden voor BSR. In verschillende CAO’s staat bijvoorbeeld opgenomen: “Het persoonlijk budget kan aangewend worden voor een aanvulling op de vergoeding voor studie en scholing, of voor andere maatregelen die een optimale en duurzame inzetbaarheid bevorderen.” BSR heeft in de praktijk inmiddels veelvuldig bewezen dat het optimale en duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert.