Extra aandachtspunten in verband met Corona

Wij vragen u onderstaande punten goed door te lezen.
Met uw bezoek aan de praktijk gaan wij er vanuit dat u hiermee akkoord gaat.

Om ieders gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen heeft onze beroepsvereniging, in samenspraak met koepelorganisaties en het RIVM, de Leidraad infectiepreventie Covid-19 opgesteld.

• Wij plannen de afspraken zo, dat er steeds maar één cliënt tegelijk in de praktijk is.

• Kom op tijd, maar niet te vroeg. Wij nemen tussen afspraken door de tijd om de behandelruimte goed te ventileren en te reinigen.

• Kom zoveel mogelijk alleen. Een van beide ouders kan uiteraard met een kind meekomen.

• In de praktijk staat desinfecterende en verzorgende handgel. Voor en na de behandeling reinigen wij onze handen.

• Na elke behandeling ventileren wij de ruimte en worden alle contactoppervlakten zoals deurklinken, stoelen en natuurlijk de behandelbank schoongemaakt met reinigende spray.

Blijf thuis wanneer u of een van uw gezinsleden symptomen heeft van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen, ook na negatieve test en/of als u volledig gevaccineerd bent. Wij vragen u bij klachten de afspraak telefonisch te annuleren. Een dergelijke annulering brengen wij, zolang het huidige protocol geldt, niet in rekening - ook niet wanneer deze binnen de annuleringstermijn valt.

• Bij vragen of twijfel neem contact met ons op!

Disclaimer: Ondanks onze zorgvuldigheid en alle genomen voorzorgsmaatregelen is de kans op besmetting nergens geheel uit te sluiten.