Privacyverklaring BSR Voorhout

Body Stress Release Voorhout neemt uw privacy serieus. We gaan zorgvuldig met door u geleverde persoonsgegevens en informeren u hoe we hier mee omgaan. Als u na het lezen van onderstaande tekst nog vragen heeft, stuur ons dan een bericht via de contactpagina.

Welke gegevens worden bewaard?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, telefoonnummer en email adres
 • Geboortedatum
 • Factuurgegevens, gedurende minstens 5 jaar (wettelijk vereist)
 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid: voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

 • De verzamelde gegevens m.b.t. uw gezondheid zijn essentieel om u de best mogelijke zorg te verlenen en de vorderingen van de behandelingen te kunnen toetsen. N.B. Uw behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Het afhandelen van uw betaling en het verstrekken van een betaalbewijs t.b.v. uw verzekeraar – voor zover van toepassing; hierop vermelden wij de volgende gegevens:
  • Uw naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals: Body Stress release behandeling
  • De kosten van de afspraak
 • De mogelijkheid u te bellen of mailen in verband met uw afspraak en/of behandeling.
 • U te informeren over wijziging van onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Body Stress Release Voorhout bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 7 jaar bewaard.

Hoe gaan we om met uw gegevens?
Body Stress Release Voorhout heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens om uw gegevens te beveiligen en zal uw gegevens uiteraard nooit delen met derden. Uitzondering hiervoor is wanneer hier een wettelijke noodzaak voor is, of in het geval van doorverwijzen naar een collega, maar pas nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body Stress Release Voorhout. In dat geval is het helaas niet langer mogelijk om uw behandeling voort te zetten.

Klachten
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan – en u heeft dit met ons besproken, maar u komt niet tot overeenstemming – dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Via Body Stress Release Voorhout zijn wij voor inhoudelijke zaken in verband met de wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillenregeling in de zorg) aangesloten bij de CAM coop.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Body Soul Tuning neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze adresgegevens vindt u hieronder en op onze contactpagina. Natuurlijk heeft onze website een ssl-certificaat, zodat alle door u ingevulde gegevens versleuteld en dus veilig worden verstuurd.

Body Stress Release praktijk Voorhout
Beukenrode 355
2215 JJ Voorhout